PHÒNG SUPERIOR

City View    |   KING SIZE or 2 TWIN SIZE   |   30 M²

ROOM FEATURES

Sức chứa tối đa: 02 người lớn + 01 trẻ em dưới 6 tuổi

Diện tích phòng: 30m2

Phòng cấm hút thuốc

Cửa sổ

PHÒNG DELUXE

 CITY VIEW | KING SIZE or 2 SINGLE BEDS | 33 M²

ROOM FEATURES

Sức chứa tối đa: 02 người lớn + 01 trẻ em dưới 6 tuổi

Diện tích phòng: 33m2

Phòng cấm hút thuốc

Cửa sổ

PHÒNG LIÊN KẾT

CITY VIEW  |  2 BEDROOMS |  66 M²

ROOM FEATURES

Sức chứa tối đa: 04 người lớn + 02 trẻ em dưới 6 tuổi

Diện tích phòng: 66m2

Phòng cấm hút thuốc

Cửa sổ lớn